Bà,

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà,, Tôi đề xuất thế này, một bên tiến một chút, bên kia lùi một tẹo cho hài hòa cả hai phía.