Thế 8

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế 8, Khánh Phương cảm nhận được một vật to lớn nóng hổi bên dưới đang tìm đường xâm nhập cơ thể mình.