Non lassie đã cho tôi tuyệt vời,

तस्वीर का शीर्षक ,

Non lassie đã cho tôi tuyệt vời,, Mặc dù đồ lót không nhất thiết cùng màu với đồ mặc bên ngoài nhưng Nga vẫn thích chúng tương đồng, nhiều năm rồi nàng vẫn giữ thói quen này.