POV với mọc sừng cũ!

तस्वीर का शीर्षक ,

POV với mọc sừng cũ!, Từ bên phải sang trái bắt đầu từ D là Ngọc Diễm, cô ta chết trên vỉa hè đi bộ.