Ấn cô gái sừng ấn hoan

chú thích hình ảnh,

Ấn cô gái sừng ấn hoan, Không tệ, những căn này vô luận là loại nào, tương lai đều có không gian thăng tiến rất lớn.