10 TRONG MỘT HÀNG!! Ada, da Đen, là phương châm là một cái gì đó như: Đáp ứng như nhiều lớn càng tốt và bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau

तस्वीर का शीर्षक ,

10 TRONG MỘT HÀNG!! Ada, da Đen, là phương châm là một cái gì đó như: Đáp ứng như nhiều lớn càng tốt và bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, Ba đứa con lão hụt hẫng, nhưng lệnh của lão thì không ai dám cản, chỉ đành răm rắp nghe theo.