Antonette cho một chân việc

तस्वीर का शीर्षक ,

Antonette cho một chân việc, Ha ha… Quýnh chết có bữa nha chưa! Môi cười chúm chím nhìn theo rồi tự hỏi sao mình lại thích cảm giác này thế nhỉ? À mẹ ơi… con quên lấy đồ, mẹ đem vào giùm con với.