Da đen, cô gái da bó

chú thích hình ảnh,

Da đen, cô gái da bó, Dĩ nhiên Đan Trung cũng tu luyện nhưng đáng tiếc công pháp của cha nuôi không phù hợp với linh căn hệ Mộc của hắn.