Lừa lây lan

तस्वीर का शीर्षक ,

Lừa lây lan, Thầm nghĩ một tiếng, hai tay Thẩm Hạo bắt đầu không yên phận, một tay cách bộ đồ ngủ bằng vải lụa mỏng manh ở trên lưng ngọc trơn bóng đi tới đi lui, không ngừng vuốt ve.