Lùn tóc cũ của em làm đầu

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc cũ của em làm đầu, Nhìn Khánh Phương máu chảy ướt cả áo bước đi lảo đảo nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ chết chóc đeo bám không buông làm cả đám đều e ngại.