Thông thạo, đồ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Thông thạo, đồ chơi, Cô nhìn chằm chằm màn hình xem phim, tay Quý Trình để cạnh tay cô, nắm lấy tay cô.