CHÀ NHỔ + CHÂN MÙI VÀO MẶT TRƯỚC KHI ÔNG ĐANG NGỒI LÊN NÓ

तस्वीर का शीर्षक ,

CHÀ NHỔ + CHÂN MÙI VÀO MẶT TRƯỚC KHI ÔNG ĐANG NGỒI LÊN NÓ, Nuốt vội ngụm nước miếng, tôi luống cuống, dầu gật lia lịa, miệng thì thào:.