Nhỏ con chim non mới Tranh đấu Để có thể Lớn C. 2 cd2

chú thích hình ảnh,

Nhỏ con chim non mới Tranh đấu Để có thể Lớn C. 2 cd2, Quả thật khi Trung dùng đúng giọng nói của anh để nói chuyện thì người đối diện rất khó nén cười.