Đồng tính nữ hoàn hảo, chơi

chú thích hình ảnh,

Đồng tính nữ hoàn hảo, chơi, Nếu lão già kia còn tiếp tục lải nhải bên tai không dứt, ông sợ mình sẽ không kìm được mà một chưởng đánh chết hắn.