Tóc vàng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng,, Dĩ nhiên, ông Bắc biết mình dùng ánh mắt của một người tu chân đánh giá Hoài Nam là không công bằng cho nó.