Thiếu niên tước và liếm,

chú thích hình ảnh,

Thiếu niên tước và liếm,, Nhưng gương mặt hắn vẫn không giãn ra được… Hắn cảm thấy cha mình đi bước cờ hiểm này rất có thể kéo cả gia tộc chôn vùi.