Đầu TIÊN, MỘT ngắn, cô BÉ

chú thích hình ảnh,

Đầu TIÊN, MỘT ngắn, cô BÉ, Tiệc đang vào cao trào bằng tiếng chạm nhau của những chiếc ly pha lê, rồi những chiếc cốc đầy ắp bia được cánh đàn ông ngửa cổ uống cạn.