Nhật bản,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật bản,, Dù nàng đã một lần ân ái với Trung nhưng xảy ra trong bóng tối tuyệt đối.