Những người bị phá

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người bị phá, Người thanh niên bên cạnh nàng dường như không hiểu ngoại ngữ, mặt cứ nghệt ra ngơ ngẩng nhìn ngắm thân thể trần truồng của nàng.