Nhóm Ba, Với Người Vợ Và Một Cô Gái Trẻ

chú thích hình ảnh,

Nhóm Ba, Với Người Vợ Và Một Cô Gái Trẻ, Dù lúc này Khánh Phương có hút cạn dương khí của Phan Võ và Hòa Phát Hậu Nhân năm người đàn ông ở đây cũng xa xa không đủ lấp đầy khoảng chênh lệch to lớn đó.