Con chim non cho bọn chó chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Con chim non cho bọn chó chết tiệt, Nhất là không biết từ mồm miệng đứa nào đồn đãi, Thy Thy tự dưng đội lên một cái danh hiệu Hoa khôi Khối 10.