Nữ

chú thích hình ảnh,

Nữ, Con còn thắc mắc sao cha lại muốn bắt tên vô dụng kia làm gì… Hi hi… Cha thật là mưu tính sâu xa ah… Ha ha… Hoàng Bá bật cười xoa đầu con gái.