Pigtails nhỏ bé tóc đỏ khoan bởi mô đen thằng 75 83

chú thích hình ảnh,

Pigtails nhỏ bé tóc đỏ khoan bởi mô đen thằng 75 83, Đúng là ngươi… Tôi… Tôi làm sao qua đó? Ở dưới bị vây kín rồi ah… Ngươi bay được.