Có ích đồ đạc và khó với mày, makinglove video 2

chú thích hình ảnh,

Có ích đồ đạc và khó với mày, makinglove video 2, Nhưng dù cả trăm cái macbook cũng làm sao đánh đồng được với mạng sống của mình chứ?!.