Tôi hy vọng chọc trở nên olympic môn thể thao một ngày

chú thích hình ảnh,

Tôi hy vọng chọc trở nên olympic môn thể thao một ngày, Biết chắc rằng Dũng Béo đã nghe hết mọi chuyện ông Hưng liền bảo với các con:.