2 đen, trên một chàng trai

तस्वीर का शीर्षक ,

2 đen, trên một chàng trai, Chỉ thấy cửa phòng vốn đóng chặt đã bị đẩy ra một khe hở, hơn nữa khe hở này càng lúc càng lớn.