Con ngăm đen ấy mặc latexlanguage nhát và floggs cô ấy lớn ...

chú thích hình ảnh,

Con ngăm đen ấy mặc latexlanguage nhát và floggs cô ấy lớn ..., Phương Dung uể oải hé mắt một cách khó nhọc khi những tia nắng xéo qua rèm cửa chiếu vào.