Tuyệt Quá Đi Tắm Nước Suối

chú thích hình ảnh,

Tuyệt Quá Đi Tắm Nước Suối, Thẩm Hạo lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, nhìn Tần Phỉ Vũ vẻ mặt vẫn quan tâm như trước, trong lòng ấm áp, ôm lấy nàng, ôm vào trong ngực.