Julia, người pháp phụ nữ da ngăm trong tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Julia, người pháp phụ nữ da ngăm trong tay ba, Bên bờ biển xuất hiện một quả cầu ánh sáng năm màu sáng rực rỡ đến lóa mắt.