Nhóm của người châu Á sinh viên cao đẳng cho họ lông chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm của người châu Á sinh viên cao đẳng cho họ lông chó chết, Nhất là anh to lớn vạm vỡ như vậy… Nói ra âm thanh ồ ề của đàn ông kết hợp với giọng điệu của một đứa bé trai làm nũng thật sự là… vô cùng khó diễn tả ah.