Tình Dùng nó Đến một Cấp độ hoàn Toàn Mới

chú thích hình ảnh,

Tình Dùng nó Đến một Cấp độ hoàn Toàn Mới, Wah… Trò này vui quá… Anh Trung lần sau đem em lên đỉnh núi cao hơn được không? Thy Thy nắm tay Trung dùng dằng làm nũng.