Quân sự chết tiệt trong th đường phố

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân sự chết tiệt trong th đường phố, Hắn sát vào, một tay hắn vòng qua ôm lấy vai em, ghé sát tai em hắn thì thào:.