Chúng tôi tắm là phần tôi thích nhất trong ngày

chú thích hình ảnh,

Chúng tôi tắm là phần tôi thích nhất trong ngày, Người đàn ông đau khổ mở cửa, bước ra ngoài ban công hít chút gió trời cho vơi bớt nỗi niềm.