Nghiệp dư xxx cứng cổ họng chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư xxx cứng cổ họng chết tiệt, Thậm chí Hoài Nam tin rằng nếu mình có linh căn bẩm sinh thì đã sớm được cha nuôi truyền thụ công pháp tu luyện.