Khu trục, 5

तस्वीर का शीर्षक ,

Khu trục, 5, Cái thằng khỉ, đôi mông dâm dục của nàng đã nhiều lần ngự trên mặt vậy mà lên lớp còn tỏ ra thèm muốn, đúng là thừa hưởng máu hám đụ từ cha lẫn mẹ.