Webcam vài đùa với chiếc máy ảnh.

chú thích hình ảnh,

Webcam vài đùa với chiếc máy ảnh., Vây quanh Khánh Phương như tạo thành một vòng xác người xếp chồng lên nhau tạo thành một vòng tròn lớn….