Một Gloryhole

तस्वीर का शीर्षक ,

Một Gloryhole, Hạ Tiểu Vũ vừa mới rửa mặt xong, đã bị mùi hương nồng đậm hấp dẫn, một hơi chạy xuống lầu một.