To và nóng,

chú thích hình ảnh,

To và nóng,, Ông chủ, cái vòng tay đó là sao ạ? Không có gì… Tôi muốn dùng nó để theo dõi hoạt động của ông Bắc thôi.