Hai xúc tóc vàng mà chết tiệt với một con c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng mà chết tiệt với một con c., Lúc mới yêu, ưu điểm lớn nhất của Tùng là hiền lành, chất phác, vô tư nhưng khi về chung một mái nhà thì nhiều lúc điều đó lại biến thành nhược điểm đáng ghét.