Tokio Kidou Cảnh Sát 2

chú thích hình ảnh,

Tokio Kidou Cảnh Sát 2, Lão già nhìn người đàn bà xinh đẹp đang quằn quại rên rỉ van xin dưới thân mình mà lòng dâng lên sự mãn nguyện.