Vắt Sữa Lọ 04

chú thích hình ảnh,

Vắt Sữa Lọ 04, Em chỉ cần chuẩn bị cho anh phần văn bản giấy tờ còn chữ ký và con dấu thì anh lo Dạ… vậy thì được ạ Giọng Phương Dung ngập ngừng.