Nhóm ba Tưởng tượng được PHẦN 2 POV NGỰC BỰ

chú thích hình ảnh,

Nhóm ba Tưởng tượng được PHẦN 2 POV NGỰC BỰ, Cô giáo của nó đã trần truồng đứng trước mặt dùng hình thể này đoạt linh hồn nó mất rồi.