Gloryhole Chuyên Nghiệp #2 (Shelby)

तस्वीर का शीर्षक ,

Gloryhole Chuyên Nghiệp #2 (Shelby), Ngay cả bên trong chính phủ An Nam cũng chỉ có vài người biết căn cứ bí mật lớn nhất của Phòng thí nghiệm Alexa nằm tại đây.