Ả-Rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-Rập, Sướng quá anh ơi! Á… em ra mất rồi, em không giữ được nữa… Anh cũng ra đây vợ ơi… Xuýt… t… t… Đã quá….