Ffootfist đồng tính Napoli 6 mét quyền 15/5/2012

तस्वीर का शीर्षक ,

Ffootfist đồng tính Napoli 6 mét quyền 15/5/2012, Lường trước tất cả những chướng ngại… Ngay cả vài chốt chặn của cảnh sát từ rất xa đã bị kẻ đó phát hiện ra và chuyển hướng trước.