Súng trên ngựa dick - Avalon Gỗ Nhộng Với Lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Súng trên ngựa dick - Avalon Gỗ Nhộng Với Lớn, Ông không có lý do nghi ngờ một cường giả Kim đan như Hoàng Bá vì người tu chân ở cảnh giới càng cao càng xem trọng lời hứa của mình.